Observation clc & grihini

Observation clc & grihini

Today November 28, 017, Nepalgunj Community Learning Center office and Mahila grihini class are observed by Mr. Surya Bahadur Khadka from Regional education, Surkhet 

2017-11-28
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्रद्धारा संचालित सिकाई कार्यक्रम

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्रद्धारा संचालित सिकाई कार्यक्रम

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि संचालित  सिकाई कार्यक्रम र विद्यँलय भर्ना कार्यक्रम २०७३ अन्र्तगत शिक्षाको अवसर नपाएका ६ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई प्रोत्साहन ...

2017-07-16
General assembly and certificate distribute

General assembly and certificate distribute

Complete the general assembly of Nepalgunj Community Learning Center, Dhambojhi and distribute regular education learning participant's with awards in the occassion of 51th International Literacy ...

2017-09-08

Latest Photos

Latest Videos