विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्रद्धारा संचालित सिकाई कार्यक्रम
Jul 16 2017

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्रद्धारा संचालित सिकाई कार्यक्रम

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि संचालित  सिकाई कार्यक्रम र विद्यँलय भर्ना कार्यक्रम २०७३ अन्र्तगत शिक्षाको अवसर नपाएका ६ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमका झलकहरु:

Latest Photos

What Others Say

Latest Videos